ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ | ਆਸਾਨ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ

0

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਟ ਖਾਲੀ ਹੈ

5 ਅਤੇ ਚੌਥਾਈ ਇੰਚ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੇਅਰਡਰੈਸਿੰਗ ਕੈਂਚੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧਮ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।